Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IDTOURS ROTTERDAM (Nederlands)
Algemeen: idtours Rotterdam is een initiatief van stadsgids Hans Koole. Idtours Rotterdam staat bij

Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 58317759.

Gratis Rondleiding

Deze rondleidingen worden gratis verzorgd en daar zijn vooraf geen kosten aan verbonden. Deze rondleidingen zijn op fooien gebaseerd en iedere deelnemer kan aan het einde van de rondleiding de stadsgids een fooi naar eigen inzicht geven.

Het is altijd aan te raden om deze rondleiding van tevoren online via de website te reserveren. Wanneer dit niet gebeurt, bestaat de kans dat je niet mee kan omdat de groep dan te groot wordt. Met de Gratis Rondleiding wordt het maximum gehanteerd van 20 personen.

Annuleren Gratis Rondleiding

Stuur ons een e-mail, bel ons of stuur ons een WhatsApp wanneer je niet mee kunt gaan met de rondleiding zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Reguliere fietstours

Reguliere fietstours zijn tours die worden gegeven op vaste dagen en tijden. Het verschil met de Gratis Rondleiding is dat dit betaalde tours zijn. Deze tours kunnen vooraf online bij het reserveren betaald worden of ter plaatse contant of met pinpas/creditcard betaald worden.

Iedereen mag aansluiten bij een reguliere fietstour. Dit betreffen dus geen privé tours, dus vaak zijn dit gemixte groepen.

Annuleren reguliere fietstours

Stuur ons een e-mail, bel ons of stuur ons een WhatsApp wanneer je niet mee kunt gaan met de rondleiding. Wanneer je al betaald hebt en je annuleert 24 uur van tevoren, dan krijg je het gehele bedrag van ons teruggestort.

Privé rondleidingen

Dit zijn rondleidingen die alleen specifiek voor jouw groep zijn en op elk gewilde dag/tijdstip geboekt kan worden. Privé rondleidingen zijn altijd betaalde rondleidingen.

Annuleren privé rondleidingen

Stuur ons een e-mail, bel ons of stuur ons een WhatsApp wanneer privé tour geannuleerd moet worden of een andere datum moet krijgen. Wanneer al betaald is en er wordt 24 uur van tevoren geannuleerd, dan wordt het gehele bedrag door ons teruggestort.

Annuleren rondleidingen door idtours Rotterdam

In bijzondere gevallen kunnen wij een rondleiding annuleren. Zie hieronder voor deze bijzondere situaties.

1 Door extreme weersomstandigheden wordt vanwege de veiligheid een rondleiding geannuleerd. Let op, een regenachtige dag wordt hier niet onder verstaan. Bij regen gaan de rondleidingen altijd door. Wanneer er extreme weersomstandigheden zijn, wordt iedereen door ons telefonisch of per e-mail geïnformeerd. Wanneer er al betaald is voor een rondleiding, wordt het volledige bedrag teruggestort.

2 Wij behouden het recht om een reguliere rondleiding (fietstours en Gratis Rondleiding) te annuleren wanneer niet het minimum van 4 deelnemers is bereikt. Wij zullen dit minimaal 12 uur van tevoren aangeven telefonisch of per e-mail. Wanneer er al betaald is voor een rondleiding, wordt het volledige bedrag teruggestort.

Aansprakelijkheid

Door idtours Rotterdam wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de levering van de dienst.

Idtours Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een rondleiding niet kan doorgaan wanneer idtours Rotterdam geen blaam betreft dat een betreffende tour niet kan doorgaan.

De steps en fietsen zijn niet verzekerd. Als de klant een step of fiets schade toebrengt, worden de reparatiekosten op de klant verhaald.

Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Hans Koole
Idtours Rotterdam BTW-identificatienummer: NL 149352256B01 KVK-nummer: 58317759

TERMS AND CONDITIONS IDTOURS ROTTERDAM (English)

idtours Rotterdam is an initiative of Hans Koole. idtours Rotterdam is registered with the Chamber of Commerce under number 58317759.

Free Tours

The free tours are operated on tips- only basis, and there is no upfront cost to access the tour. We strongly advise pre-booking your place. Individuals who booked the tour online have priority followed by a first to arrive basis. We limit the free tours to 20 participants to make them more personal and to maximise enjoyment.

If you don’t book in advance you will not get any notification of changed locations or cancellations. We will always turn up for the tour if someone has booked, but if there have been no bookings for a tour it is very likely that it will be canceled.

Cancel a Free Tour

Please send us an email, WhatsApp or telephone us in advance.

Regular bike tours

Regular bike tours are the tours we provide on fixed days and times. These are paid tours. You can reserve your place online. There is an option to pay for the bike tour in advance or you can pay on site (cash, bank card or credit card).

Everybody can join a regular bike tour. We often have mixed groups, because the regular tours are no private tours.

Cancel regular bike tour

Please send us an email, WhatsApp or telephone us in advance. if you already paid online for the bike tour and you cancel the tour at least 24 hours before the start of the tour, you will get a full refund. Private tours

These are tours that you book privately for your own group. The private tours can be booked on any specific day or time. Private tours are always paid tours.
Cancel private tour

Please send us an email, WhatsApp or telephone us in advance. If you already paid for the tour and you cancel the tour at least 24 hours before the start of the tour, you will get a full refund.
Tours canceled by idtours Rotterdam

Under special circumstances idtours Rotterdam can cancel a tour.

1 Very rarely extreme weather conditions could prevent a tour going ahead, but even in heavy rain or snow tours generally continue (bring your umbrellas and ponchos if bad weather is predicted!)

2 The regular tours (bike tours and Free Tour) need a minimum of 4 participants. We shall inform you at least 12 hours before the start of the tour if a tour is canceled due to the lack of applications. In the event of cancellation, we will provide a full and prompt refund or offer an alternative
date/tour if preferable.

Liability

idtours Rotterdam is not liable for damages as a result of death, accidents, loss or theft caused to participants during a tour.

idtours Rotterdam doesn’t accept any liability for any costs made by the customer, like insurances, when a tour is canceled in the case where idtours is not to blame to cancel the tour.
The bikes and kick scooters are not insured. When a customer causes damage to the bike
or kick scooter, the costs of repair will be recovered on the customer.

Boek Nu Boek Nu